Glossary of terms used on this site

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
KPI

Key Performance Indicator là chỉ tiêu đánh giá thành tích, đánh giá hiệu quả công việc.

Author: tinhhoaquantri
Lượt xem: 45
Synonyms: kpi

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: Unit 502, 32-34 Ngô Đức Kế, BN, Q1, TP. HCM

Tel: (84) 08 38212402

Mobile: (84) 913801911

Email: contact@tinhhoaquantri.com

Follow Đỗ Hòa