quản lý

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
quản lý

Quản lý là một qui trình công việc nhằm đối phó hoặc kiểm soát sự việc hoặc con người. Quản lý thường đi kèm với một vị trí, vị trí trong tổ chức, vị trí này qui định phạm vi của công việc quản lý.

Author: tinhhoaquantri
Lượt xem: 119
Synonyms: manage,management

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: Unit 502, 32-34 Ngô Đức Kế, BN, Q1, TP. HCM

Tel: (84) 08 38212402

Mobile: (84) 913801911

Email: contact@tinhhoaquantri.com

Follow Đỗ Hòa