tư vấn quản lý

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
tư vấn quản lý

Công Ty TINH HOA QUẢN TRỊ cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý, tư vấn chiến lược và huấn luyện kỹ năng.

Author: tinhhoaquantri
Lượt xem: 70
Synonyms: management consulting

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: Unit 502, 32-34 Ngô Đức Kế, BN, Q1, TP. HCM

Tel: (84) 08 38212402

Mobile: (84) 913801911

Email: contact@tinhhoaquantri.com

Follow Đỗ Hòa