Thiết lập hệ thống quản lý doanh nghiệp

Thiết lập hệ thống quản lý doanh nghiệp, tại sao khó?

Sáng hôm qua tôi có cơ hội chia sẻ với mọi người tại một buổi sinh hoạt Offline của Group Quản Lý Doanh Nghiệp về một số điều rút ra về những trở ngại thách thức khi doanh nghiệp (Việt Nam) triển khai áp dụng những phương thức và công cụ quản lý tiên tiến của nước ngoài.

Add a comment
Con đường phát triển doanh nghiệp

Bí kíp kinh doanh - con đường trở thành tập đoàn

Muốn doanh nghiệp phát triển nhanh, thì người chủ doanh nghiệp phải hướng đến sự tích tụ ít nhất là 2 thứ: tài chính (finance) và nhân tài (talent).

Add a comment
Từ Chiến lược đến Thực thi

Mối quan hệ giữa Chiến lược và Hệ thống Quản lý

Đây chính là điểm nghẽn lớn nhất của quá trình cải tố quản lý của doanh nghiệp trên con đường đi đến thực hành Quản trị Chiến lược. Thiếu nó thì doanh nghiệp chỉ có thể phát triển đến một mức độ nhất định nào đó rồi dừng lại, còn lớn bao nhiều thì tùy vào khả năng quán xuyến của người lãnh đạo.

Add a comment
Shop & Go

Tại sao nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp bán lẻ không trụ nổi?

Khi nói đến CSF (critical success factors) của Bán lẻ nói riêng và những ngành kinh doanh nhằm vào thị trường mass khác nói chung, chúng ta thấy có một điểm chung: trường vốn!

Add a comment
Chồi non

Đầu năm nói chuyện tỉa cành, dọn rễ, vặt lá cây

Tại sao hàng năm người ta cứ phải tỉa cành, dọn rễ cây? Rồi cứ mỗi độ xuân về thì người ta lại vặt lá trụi lủi? Vâng, cây trồng lâu năm thì dễ bị cằn cỗi, suy yếu, lá ra nhỏ dần và hoa do vậy cũng vừa ít lại vừa nhỏ, nếu để lâu cây sẽ chết dần.

Add a comment