TINH HOA QUẢN TRỊ

Tiếp cận khoa học quản trị kinh doanh hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Module 8: CEO tạo ra giá trị

Với người có khả năng vận dụng tốt, thì chỉ riêng nội dung Module 8 này thôi, học viên có thể tạo ra giá trị cao gấp nhiều lần so với học phí và thời gian mà họ bỏ ra cho khóa học này.

Steve Jobs

Bài 5 module 7 - Leadership

Bài học hôm nay của lớp CEO Chuyên Nghiệp trang bị kỹ năng quan hệ với người khác (engage others), một kỹ năng cực kỳ quan trọng của lãnh đạo.

Tư duy một cách hệ thống

Bài học của lớp CEO Chuyên Nghiệp hôm nay nói về Leadership. Tái cấu trúc, hay các chương trình sáng kiến chiến lược tạo ra những thay đổi nền tảng, mang tính đột phá đòi hỏi người dẫn dắt phải có năng lực leadership.

Tư duy hướng đến kết quả

Tư duy hướng đến hiệu quả.

Nhiều người trong chúng ta khi làm là cố làm cho xong việc, chứ không thật sự nghĩ đến cái kết quả của việc mình làm nó sẽ như thế nào. Bài học hôm nay của lớp CEO Chuyên Nghiệp là lời giải cho vấn đề này.

Leadership

Tại sao phải học leadership trước?

Nếu không có kỹ năng lãnh đạo thì sẽ khó cho các các nhà quản lý khi triển khai những cải tổ, những thay đổi trong công ty hay trong phòng ban của mình, và đó là lí do vì sao mà Chương Trình Huấn Luyện CEO Chuyên Nghiệp chúng tôi dạy kỹ năng lãnh đạo trước.