lãnh đạo

Leadership

Leadership hiệu quả, theo tôi, là khả năng vận dụng và kết hợp một cách sáng tạo và linh hoạt giữa khoa học (skills) với nghệ thuật (style).

Bài 9-8 - Chuỗi Giá trị

Bài học của chương trình huấn luyện CEO Chuyên Nghiệp hôm nay nói về Phân tích Value Chain. Phân tích chuỗi giá trị thường nhìn ra cơ hội kinh doanh, cơ hội tối ưu hóa tài chính doanh nghiệp (cắt lỗ, tăng giá...), nên cần sự tham gia của lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp.

Kỹ năng hoạch định kinh doanh

Module 9 - Hoạch định kinh doanh

Module 9 là một module lớn của lớp CEO Chuyên Nghiệp, trang bị các kiến thức thuộc nhóm kỹ năng kinh doanh (làm thế nào để kiếm tiền từ thị truờng), thông qua việc vận dụng các kỹ năng: chiến lược, marketing, sales.

Module 8: CEO tạo ra giá trị

Với người có khả năng vận dụng tốt, thì chỉ riêng nội dung Module 8 này thôi, học viên có thể tạo ra giá trị cao gấp nhiều lần so với học phí và thời gian mà họ bỏ ra cho khóa học này.

Steve Jobs

Bài 5 module 7 - Leadership

Bài học hôm nay của lớp CEO Chuyên Nghiệp trang bị kỹ năng quan hệ với người khác (engage others), một kỹ năng cực kỳ quan trọng của lãnh đạo.