Tư duy một cách hệ thống

Bài học của lớp CEO Chuyên Nghiệp hôm nay nói về Leadership. Tái cấu trúc, hay các chương trình sáng kiến chiến lược tạo ra những thay đổi nền tảng, mang tính đột phá đòi hỏi người dẫn dắt phải có năng lực leadership.

Tư duy hướng đến kết quả

Tư duy hướng đến hiệu quả.

Nhiều người trong chúng ta khi làm là cố làm cho xong việc, chứ không thật sự nghĩ đến cái kết quả của việc mình làm nó sẽ như thế nào. Bài học hôm nay của lớp CEO Chuyên Nghiệp là lời giải cho vấn đề này.

Leadership

Tại sao phải học leadership trước?

Nếu không có kỹ năng lãnh đạo thì sẽ khó cho các các nhà quản lý khi triển khai những cải tổ, những thay đổi trong công ty hay trong phòng ban của mình, và đó là lí do vì sao mà Chương Trình Huấn Luyện CEO Chuyên Nghiệp chúng tôi dạy kỹ năng lãnh đạo trước.

Tạo ra giá trị

Năng lực và đẳng cấp của một CEO chuyên nghiệp

Để có thể tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, thì trước hết người CEO phải hiểu "cách mà doanh nghiệp ấy làm ra tiền". Nói một cách nôm na là CEO phải có năng lực "đọc vị" doanh nghiệp.

Hiểu cách doanh nghiệp làm ra tiền

Từ khi chạy chương trình CEO Chuyên Nghiệp đến nay, tôi đặt ra mục tiêu phấn đấu là mỗi ngày cố gắng có một bài học, và bài hôm nay là "hiểu cách doanh nghiệp làm ra tiền".