TINH HOA QUẢN TRỊ

Tiếp cận khoa học quản trị kinh doanh hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Làm việc với tư vấn như thế nào cho hiệu quả?

Sử dụng tư vấn là một nhu cầu tất nhiên, là một lộ trình tất yếu của doanh nghiệp trên con đường phát triển. Tuy nhiên, vấn đề mà nhiều doanh nghiệp hiện đang bận tâm là hiệu quả của công tác tư vấn. Liệu chi phí thuê tư vấn có xứng đáng với hiệu quả mà doanh nghiệp thu lại được?

Quản lý DNNN như thế nào?

Blog Doanh Nhân - TBKTSG. Bận quá nhưng thấy đề tài quản trị DNNN được người ta bàn khá sôi nổi nên tôi cũng xin góp một vài ý.

Các ông chủ tư nhân nhìn về tái cấu trúc DNNN

(TBKTSG) - Những động thái gần đây của Chính phủ về việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cũng khiến nhiều doanh nghiệp tư nhân quan tâm.

Nguyên tắc nền tảng về công ty

Đỗ Hòa - IME Vietnam. Tại sao có công ty có thể phát triển mạnh và ổn định trong hơn cả trăm năm, trong khi có công ty chỉ phát triển nhanh trong vài năm, đến một chừng mực nào đó rồi chững lại?

Cấu trúc tổ chức

Đỗ Hòa - imevietnam.com. Hệ thống một công ty bao gồm phần cứng (cơ cấu tổ chức) và phần mềm (chính sách, qui trình, thủ tục) được đặt ra để vận hành, kiểm soát phần cứng.