Thẻ điểm cân bằng (BSC)

Tại sao ứng dụng BSC không phát huy hiệu quả?

Balanced Scorecard (có người dịch: Thẻ điểm Cân bằng) là một công cụ quản lý được phát triển bởi Kaplan và Norton. Đã được nhiều doanh nghiệp VN triển khai ứng dụng nhưng không phát huy hiệu quả như kỳ vọng.

Năng lực lõi

Năng lực lõi của doanh nghiệp đến từ đâu?

Thời gian gần đây, nhiều người nói về năng lực lõi, và giới quản lý ai cũng đồng ý rằng năng lực lõi là yếu tố mang tính quan trọng sống còn của doanh nghiệp.
Nhưng chúng ta thường chỉ dừng ở việc tìm kiếm, xác định năng lực lõi của tổ chức, doanh nghiệp là gì thôi. Chứ ít ai chịu nghiên cứu xem năng lực lõi của một doanh nghiệp từ đâu mà có.

Doanh nghiệp nhà nước

6 yếu tố khiến doanh nghiệp Nhà nước kém hiệu quả

(Bizlive). Một bài viết của ông Đỗ Hòa phân tích những lý do khiến doanh nghiệp nhà nước (DNNN) khó mà hoạt động hiệu quả với mô hình quản lý hiện tại.

Cải tổ đổi mới doanh nghiệp

Tại sao hoạt động cải tổ đổi mới khó xãy ra trong doanh nghiệp gia đình?

Cải tổ đổi mới một cách liên tục là cần thiết để một doanh nghiệp không ngừng tiến bộ, hoạt động hiệu quả hơn và để có thể phát triển bền vững.

Làm việc với tư vấn như thế nào cho hiệu quả?

Sử dụng tư vấn là một nhu cầu tất nhiên, là một lộ trình tất yếu của doanh nghiệp trên con đường phát triển. Tuy nhiên, vấn đề mà nhiều doanh nghiệp hiện đang bận tâm là hiệu quả của công tác tư vấn. Liệu chi phí thuê tư vấn có xứng đáng với hiệu quả mà doanh nghiệp thu lại được?