Alex Ferguson - Leadership Skills

Mượn câu chuyện bóng đá VN để nói về Leadership.

Tại sao cũng những con người ấy, khi nằm dưới tay người này thì họ chỉ là những con người mờ nhạt, nhưng khi được người khác lãnh đạo, dẫn dắt thì họ bổng dưng trở mình trở thành những con người khác, họ tỏa sáng như những ngôi sao?

lãnh đạo

Leadership

Leadership hiệu quả, theo tôi, là khả năng vận dụng và kết hợp một cách sáng tạo và linh hoạt giữa khoa học (skills) với nghệ thuật (style).

Steve Jobs

Bài 5 module 7 - Leadership

Bài học hôm nay của lớp CEO Chuyên Nghiệp trang bị kỹ năng quan hệ với người khác (engage others), một kỹ năng cực kỳ quan trọng của lãnh đạo.

Tư duy một cách hệ thống

Bài học của lớp CEO Chuyên Nghiệp hôm nay nói về Leadership. Tái cấu trúc, hay các chương trình sáng kiến chiến lược tạo ra những thay đổi nền tảng, mang tính đột phá đòi hỏi người dẫn dắt phải có năng lực leadership.

Tư duy hướng đến kết quả

Tư duy hướng đến hiệu quả.

Nhiều người trong chúng ta khi làm là cố làm cho xong việc, chứ không thật sự nghĩ đến cái kết quả của việc mình làm nó sẽ như thế nào. Bài học hôm nay của lớp CEO Chuyên Nghiệp là lời giải cho vấn đề này.