TINH HOA QUẢN TRỊ

Tiếp cận khoa học quản trị kinh doanh hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Chuyển tải mục tiêu

Bài học Quản lý: Triển khai mục tiêu vào hệ thống

Bài hôm nay là phần chính của Module 13: Cascading Objectives (chuyển tải các mục tiêu vào hoạt động doanh nghiệp).

Ownership

Build ownership từ hệ thống chiến lược.

2 bài học của chương trình CEO Chuyên Nghiệp gần đây tôi tiếp tục với nội dung Chiến lược. Trong đó, đó có một điểm quan trọng liên quan đến tinh thần, thái độ làm việc của nhân sự.

Kỹ năng hoạch định kinh doanh

Module 9 - Hoạch định kinh doanh

Module 9 là một module lớn của lớp CEO Chuyên Nghiệp, trang bị các kiến thức thuộc nhóm kỹ năng kinh doanh (làm thế nào để kiếm tiền từ thị truờng), thông qua việc vận dụng các kỹ năng: chiến lược, marketing, sales.

Module 8: CEO tạo ra giá trị

Với người có khả năng vận dụng tốt, thì chỉ riêng nội dung Module 8 này thôi, học viên có thể tạo ra giá trị cao gấp nhiều lần so với học phí và thời gian mà họ bỏ ra cho khóa học này.

Tạo ra giá trị

Năng lực và đẳng cấp của một CEO chuyên nghiệp

Để có thể tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, thì trước hết người CEO phải hiểu "cách mà doanh nghiệp ấy làm ra tiền". Nói một cách nôm na là CEO phải có năng lực "đọc vị" doanh nghiệp.