Năng lực lõi

Thời gian gần đây, nhiều người nói về năng lực lõi, và giới quản lý ai cũng đồng ý rằng năng lực lõi là yếu tố mang tính quan trọng sống còn của doanh nghiệp.
Nhưng chúng ta thường chỉ dừng ở việc tìm kiếm, xác định năng lực lõi của tổ chức, doanh nghiệp là gì thôi. Chứ ít ai chịu nghiên cứu xem năng lực lõi của một doanh nghiệp từ đâu mà có.

Doanh nghiệp nhà nước
Cải tổ đổi mới doanh nghiệp

Sử dụng tư vấn là một nhu cầu tất nhiên, là một lộ trình tất yếu của doanh nghiệp trên con đường phát triển. Tuy nhiên, vấn đề mà nhiều doanh nghiệp hiện đang bận tâm là hiệu quả của công tác tư vấn. Liệu chi phí thuê tư vấn có xứng đáng với hiệu quả mà doanh nghiệp thu lại được?