Dịch Vụ Cố Vấn

Dịch vụ cố vấn của IME Vietnam phù hợp với cả các doanh nghiệp lớn muốn có sự tham gia, góp ỳ đối với các chính sách công ty dưới góc độ của chuyên gia am hiểu thị trường từ bên ngoài, hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu cải thiện hiệu quả hoạt động, hoặc mong muốn phát triển đột phá nhưng không có khả năng đầu tư lớn vào nhân sự.

Giải pháp cố vấn của IME Vietnam có thể làm việc với doanh nghiệp theo nhóm như một nhóm "think tank", hoặc làm việc như một chuyên gia cố vấn, tùy vào nhu cầu của doanh nghiệp.

Vai trò của chuyên gia cố vấn:

 • Thành viên độc lập của HĐQT
 • Cố vấn cho Ban Giám đốc
 • Cố vấn riềng cho Tổng Gíam đốc

Phương thức làm việc của dịch vụ cố vấn:

 • Chuyên gia của IME Vietnam tham dự các phiên họp định kỳ của doanh nghiệp.
 • Phản biện các chiến lược, chính sách, định hướng hoạt động, mô hình tổ chức, mô hình kinh doanh, quản trị sản xuất, quản trị chuỗi cung cấp, quản trị nguồn nhân lực, hoạt động marketing và bán hàng
 • Góp ý bổ sung các nội dung hoạt động của công ty
 • Góp ý về phương pháp, qui trình quản lý của BGĐ
 • Chủ động đề xuất các bước cần thực hiện để cải thiện hiệu quả

Thời lượng làm việc tại cơ sở của doanh nghiệp:

Từ 1-4 buổi/tháng

Ưu điểm của dịch vụ cố vấn.

 • Chi phí hợp lý. Doanh nghiệp không cần phải bỏ ra một số tiền lớn để thuê CEO mà vẫn có cơ hội tiếp cận những quan điểm quản trị hiện đại.
  Với một mức chi phí tương đương mức lương của một manager, doanh nghiệp vẫn có được góp ý, phản biện và định hướng tổ chức hoạt động công ty từ những chuyên gia tư vấn dày dạn kinh nghiệp.
 • Hoàn toàn kiểm soát công việc. Doanh nghiệp không phải mất công tìm kiếm, tuyển chọn CEO vừa ý rồi phó thác việc điều hành cho CEO từ bên ngoài vào, BGĐ công ty tự quyết định việc đồng ý hay không đồng ý, mức độ chấp nhận các đề xuất của chuyên gia cố vấn, và tự chủ động triển khai thực hiện nếu thấy đề xuất của chuyên gia cố vấn là hợp lý.
 • Không ràng buộc lâu dài. Nếu thuê một CEO từ bên ngoài vào, doanh nghiệp phải ký hợp đồng ít nhất là 2 năm. Hợp đồng dịch vụ cố vấn của IME Vietnam bắt đầu từ 6 tháng. Doanh nghiệp có thể gia hạn thêm khi hết hạn, hoặc chấm dứt nếu không còn nhu cầu, hoặc không thỏa mãn với chất lượng công việc của chuyên gia cố vấn.

Vui lòng liên lạc với chúng tôi nều quí vị quan tâm đến dịch vụ nầy.

TINH HOA QUẢN TRỊ