Chiến lược marketing đi vào những hoạt động rất cụ thể và gắn liền với thương hiệu, giải pháp khách hàng, sản phẩm, kênh phân phối, truyền thông và giá. Một bản chiến lược marketing gọi là có chất lượng tốt không chỉ được thể hiện qua việc đạt được các mục tiêu mong muốn, mà còn nằm ở chỗ đạt được mục tiêu ấy với chi phí bao nhiêu.

Giải pháp Tư vấn Chiến lược Marketing.

 • Thiết kế và thực hiện các chương trình nghiên cứu thị trường.
 • Phân tích thị trường và nhu cầu khách hàng.
 • Phân khúc thị trường và chọn thị trường mục tiêu.
 • Phân tích cạnh tranh.
 • Thiết kế gói giải pháp giá trị khách hàng.
 • Hoạch định marketing mix.
 • Định vị thương hiệu.
 • Xây dựng chiến lược phân phối.
 • Xây dựng chiến lược truyền thông.
 • Xây dựng chiến lược giá.
 • Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện marketing.
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh.
 • Xây dựng kế hoạch ngân sách marketing.

Đặc điểm của gói giải pháp.

 • Cách làm chuyên nghiệp, bài bản, khoa học, chặc chẽ theo quan điểm "nhắm kỹ mới bắn", "bắn là phải trúng".
 • Chuyên gia tư vấn là người có nhiều năm kinh nghiệm hoạch định và thực thi thành công chiến lược marketing từ các tập đoàn lớn của nước ngoài và doanh nghiệp SME của Việt Nam.

Lợi ích đối với khách hàng.

 • Hiệu quả kinh tế.
  Các giải pháp mà chúng tôi đề xuất là kết quả từ một cách làm khoa học, chặc chẽ, được thực hiện bởi các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm, nhằm đảm bảo doanh nghiệp tốn kém ít nhất và mang lại hiệu quả cao nhất có thể được.
 • Nâng tầm năng lực đội ngũ.
  Làm việc với các chuyên gia của chúng tôi, đội ngũ marketing của doanh nghiệp sẽ học hỏi được nhiều kiến thức kinh nghiệm quí báu, giúp họ nâng tầm năng lực về marketing.
 • Sự cam kết về uy tín.
  Chúng tôi nhận thức rằng, một khi đã giao việc cho chúng tôi, lãnh đạo doanh nghiệp cũng đã đặt uy tín cá nhân vào chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ cùng đồng hành với doanh nghiệp, thực hiện công việc đến nơi đến chốn. Không vì lợi ích riêng mà bỏ ngang, làm không đến nơi đến chốn, không tạo ra hiệu quả như đã cam kết.

TINH HOA QUẢN TRỊ (IME Vietnam)

Bình luận

0 #4 Do Hoa 59:15 24-04-2018
Trích dẫn Trung:
Tôi là người mới bắt đầu tìm hiểu về marketing thì nên học các kiến thức nền tảng nào? mong được tư vấn.
Trân trọng cảm ơn!

Theo tôi thì mới bắt đầu làm marketing thì nên bắt đầu từ thị trường, tức là học các kỹ năng nghiên cứu phân tích thị trường và khách hàng... Vì cơ bản của tất cả các hoạt động marketing là bắt đầu từ thị trường.
Báo lại cho quản trị viên
0 #3 Do Hoa 57:15 24-04-2018
Trích dẫn Lộc:
Tôi có ý định tạo hệ thống sale những không biêst cách thức như thế nào! Mong cty ty vấn giúp!

Ồ, thiết lập hệ thống sales thì bạn phải nhờ người có kinh nghiệm thôi. Không tư vấn qua chat này được đâu. Vì còn phải khảo sát thị trường, nghiên cứu năng lực và chiến lược của doanh nghiệp...
Báo lại cho quản trị viên
0 #2 Lộc 06:03 27-09-2017
Tôi có ý định tạo hệ thống sale những không biêst cách thức như thế nào! Mong cty ty vấn giúp!
Báo lại cho quản trị viên
0 #1 Trung 14:07 23-06-2017
Tôi là người mới bắt đầu tìm hiểu về marketing thì nên học các kiến thức nền tảng nào? mong được tư vấn.
Trân trọng cảm ơn!
Báo lại cho quản trị viên

Comments are now closed for this entry

Chuyên Gia

Videos

 • Our Mission

  Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Ngạn ngữ Miến Điện

Bàn nhiều quá mức cần thiết sẽ dẫn đến cả những ý kiến sai.

Ý Kiến