Kế toán quản trị

Kế toán thuế thì doanh nghiệp nào cũng có vì do luật qui định, riêng kế toán quản trị thì rất ít doanh nghiệp triển khai. Thực ra, chức năng kế toán thuế là chỉ để phục vụ cho nghĩa vụ đóng thuế chứ không giúp CEO quản lý doanh nghiệp. Kế toán quản trị mới là công cụ tài chính giúp CEO quản lý hiệu quả.

Thẻ điểm cân bằng

Hệ thống Thẻ điểm Cân bằng (balanced scorecards) là một công cụ quản lýị chiến lược, là một khung mẫu các mục tiêu công việc (scorecards) được kết nối với nhau như một sơ đồ chiến lược (strategy mapping) do David Norton và Robert Kaplan đề xuất.

Thang năng lực

Bộ Tiêu chuẩn Năng lực (competency framework) là một bộ thước đo các loại kỹ năng mà nhân sự của doanh nghiệp đang và sẽ cần để hoạt động. Tiêu chuẩn năng lực là một nền tảng để chuyên nghiệp hóa và phát triển năng lực của đội ngũ CBNV doanh nghiệp.

Dịch vụ cố vấn

Dịch vụ cố vấn của IME Vietnam phù hợp với cả các doanh nghiệp lớn muốn có sự tham gia, góp ỳ đối với các chính sách công ty dưới góc độ của chuyên gia am hiểu thị trường từ bên ngoài, hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu cải thiện hiệu quả hoạt động, hoặc mong muốn phát triển đột phá nhưng không có khả năng đầu tư lớn vào nhân sự.