• Unit K-03.29, Kingston Office Building, 146 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Phú Nhuận, TP.HCM
  • (+84) 3535 5065; (+84) 913 801 911

Our Sevices

Danh mục dịch vụ cung cấp bởi Tinh Hoa Quản Trị.
Hoạch định chiến lược

Tư vấn Hoạch định Chiến lược là một dịch vụ thuộc loại thế mạnh của Công ty Tư vấn Tinh Hoa Quản Trị, nhiều khách hàng chọn chúng tôi để cùng đồng hành với doanh nghiệp trong việc vạch ra con đường phát triển cho doanh nghiệp. Dưới đây là một case tiêu biểu.

Tái cấu trúc doanh nghiệp

Gói giải pháp Tái cấu trúc được hướng đến đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp về cầu tái cấu trúc doanh nghiệp của mình sau một thời gian hoạt động, nhằm phù hợp với giai đoạn phát triển mới, phù hợp với định hướng chiến lược mới, hay đơn thuần là nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.