Phát triển năng lực lãnh đạo

Rút kinh nghiệm từ thực tế làm việc với các doanh nghiệp tại Việt Nam trong quá trình tái cơ cấu, chuyển đổi hệ thống quản trị những năm gần đây, chúng tôi giới thiệu gói giải pháp Phát triển Năng lực Lãnh đạo (Leadership Development).

Giới thiệu gói giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo

Qua gói giải pháp Leadership Development này, chúng tôi hỗ trợ từng cá nhân nâng cao năng lực lãnh đạo dựa trên các tiêu chuẩn Leadership Competencies của thế giới, được các tập đoàn lớn sử dụng.

Gói giải pháp Phát triển Năng lực Lãnh đạo này là một quá trình kéo dài trong 1 năm, không phải là một chương trình huấn luyện kỹ năng.

Nội dung gói giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo

Gói giải pháp Leadership Development là một quá trình 12 tháng, bao gồm những bước chính sau:

  • Đánh giá tiềm năng lãnh đạo, đánh giá sự phù hợp và sự sẵn sàng cho vai trò lãnh đạo.
  • Xác định tính cách, tố chất của bản thân người lãnh đạo bằng một số công cụ đặc dụng.
  • Nhận diện điểm mạnh và điểm yếu của người lãnh đạo.
  • Xây dựng chương trình hành động dựa trên những điểm mạnh điểm yếu.
  • Kèm cặp giúp người lãnh đạo tự uốn nắn, khắc phục những điểm yếu, đồng thời tiếp tục phát huy những điểm mạnh của mình.

Phương thức triển khai.

  • Sử dụng các công cụ đặc dụng.
  • Thảo luận trực tiếp Face-to-Face.
  • Hướng dẫn xây dựng nội dung.
  • Kèm cặp thực hiện
  • Đánh giá tiến bộ

Tinh Hoa Quản Trị