giải pháp mở rộng kinh doanh

Phát Triển Kinh Doanh

Gói giải pháp phát triển kinh doanh được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp đang cần được tư vấn hỗ trợ để phát triển mở rộng qui mô hoạt động kinh doanh, có thể từ nền tảng hoạt động kinh doanh hiện tại hoặc phát triển mới.

Add a comment
Cải thiện hiệu quả tài chính

Cải Thiện Hiệu Quả Kinh Doanh

Gói giải pháp Cải thiện Hiệu quả Tài chính (Improving Financial Performance) được chúng tôi thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp đang kinh doanh kém hiệu quả. Chẳng hạn như bị thua lỗ, hoặc hiệu quả thấp, không đạt kỳ vọng.

Add a comment
Tái cấu trúc doanh nghiệp

Tái Cấu Trúc

Gói giải pháp Tái cấu trúc được hướng đến đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp về cầu tái cấu trúc doanh nghiệp của mình sau một thời gian hoạt động, nhằm phù hợp với giai đoạn phát triển mới, phù hợp với định hướng chiến lược mới, hay đơn thuần là nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Add a comment
Lợi thế cạnh tranh - Jack Welch

Chiến Lược Kinh Doanh

Chiến lược kinh doanh, hay chiến lược của một đơn vị kinh doanh chỉ ra phương thức mà doanh nghiệp sẽ đối đầu với các đối thủ chủ yếu trên từng phân khúc thị trường. Không chỉ nhằm chinh phục khách hàng và chiến thắng trên thị trường hàng ngày, chiến lược kinh doanh giúp vạch ra con đường mà ngành kinh doanh sẽ phát triển về lâu dài.

Add a comment
HDTV họp bàn chiến lược

Chiến Lược Tập Đoàn

Chiến lược tập đoàn khác với chiến lược doanh nghiệp ở chỗ nó nặng về phần quản trị, định hướng vĩ mô và mô hình tổ chức hơn là nhằm quản lý một hoạt động kinh doanh cụ thể.

Add a comment