Chiến Lược Doanh Nghiệp

Chiến lược dành cho các khách hàng là doanh nghiệp kinh doanh một ngành hàng, một thị trường, hoặc là chiến lược ngành hàng của một tập đoàn đa ngành.

Chiến Lược của Một Đơn Vị Kinh Doanh.

Đối tượng khách hàng:

 • Các doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh trong phạm vi một ngành hàng.
 • Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nhiều sản phẩm nhưng chỉ phục vụ cho một thị trường nhất định (đáp ứng một nhu cầu với nhiều sản phẩm khác nhau).

Với nội dung này, chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề sau:

 • Phân tích môi trường vĩ mô (chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ, môi trường, pháp lý)
 • Phân tích môi trường vi mô (thị trường và khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đối tác, chuỗi giá trị, sơ đồ thị trường)
 • Phân tích thực trạng doanh nghiệp, xác định năng lực lõi, điểm mạnh điểm yếu.
 • Hoạch định chiến lược kinh doanh (chiến lược cạnh tranh)
 • Xây dựng gói giải pháp giá trị.
 • Định hướng chiến lược thương hiệu.
 • Định hướng chiến lược marketing và bán hàng (bao gồm hệ thống phân phối, dịch vụ khách hàng, chính sách giá, chiến lược truyền thông)
 • Định hướng chiến lược chuỗi cung cấp (R&D, sản xuất, cung ứng).
 • Kế hoạch nguồn lực.
 • Kế hoạch ngân sách.
 • Lộ trình thực thi.
 • Kế hoạch thực thi.

Lợi ích khi sử dụng gói giải pháp này.

 • Chúng tôi có năng lực đề ra giải pháp tổng thể, kết hợp các giải pháp khác nhau (chiến lược, mô hình quản lý, chiến lược kinh doanh, tài chính, nhân sự, sản xuất...). Lợi ích cho khách hàng là sẽ tránh được tình trạng nhiều giải pháp từ nhiều nhà tư vấn khác nhau không thể tích hợp được thành một hệ thống.
 • Thực tiễn chứ không phải lý thuyết sách vở. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc hoạch định và quản lý kinh doanh. Trãi nghiệm của chúng tôi là đa dạng về ngành hàng, đa dạng về thị trường (trong và ngoài nước), đa dạng về qui mô (từ tập đoàn đa quốc gia đến doanh nghiệp gia đình Việt Nam) nên giải pháp của chúng tôi là sự đúc kết từ thực tiễn. Chúng tôi không chỉ đọc sách hay tham dự vài khóa lý thuyết rồi đi tư vấn cho người khác.
 • Bề dày thành tích của chúng tôi là sự đảm bảo thành công cho khách hàng. Chúng tôi không chỉ trãi nghiệm thực tế mà chúng tôi đã làm được. Chúng tôi tự hào là người đã từng đưa sản phẩm của doanh nghiệp những nơi mình công tác lên vị trí dẫn đầu thị trường. Chúng tôi không chỉ "làm được", mà chúng tôi đã từng "làm tốt" những gì mà chúng tôi giới thiệu với doanh nghiệp khách hàng.

Trên đây chỉ là các nội dung phổ biến thường gặp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận về nhu cầu và nội dung hoạch định chiến lược của từng trường hợp doanh nghiệp.

TINH HOA QUẢN TRỊ (IME VIETNAM)

GHI DANH

Các lớp học online của TINH HOA QUẢN TRỊ

Mô hình Tư vấn

Strategy Consulting Model

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 76 Hoa Cúc, P. 7, Q.PN, TP. HCM

Tel: (84) 28 3636 9946

Mobile: (84) 913 801 911

Email: contact@tinhhoaquantri.com