Phong cách lãnh đạo

Có tin đồn Rex Tillerson, Gary Cohn và con rể Jared Kushner sẽ sớm rời khỏi chính phủ của TT Trump. Như vậy, từ khi thành lập ê-kíp đến nay, dù chỉ mới non một năm mà TT Trump đã nhiều lần thay đổi nhân sự chủ chốt, và sự thay đổi này chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Bách hóa xanh
Năng lực CEO

Các CEO kiêm chủ doanh nghiệp thường không đủ năng lực để làm tròn vai, nhưng khi thuê CEO ngoài thì họ thường kỳ vọng cao ở người CEO thuê ngoài này. Trong thực tế thì các CEO đến từ các công ty, tập đoàn nước ngoài thường thất bại không phải vì năng lực mà vì không phù hợp văn hóa.

chu kỳ thị trường
Cấu trúc phức tạp