Đo lường kết quả

Rất nhiều chiến lược marketing rất xuất sắc ở khâu hoạch định và xây dựng kế hoạch nhưng thất bại ở khâu triển khai thực hiện. Vậy yếu tố quan trọng để đảm bảo việc thực thi thành công đó là công việc theo dõi và điều chỉnh trong suốt quá trình triển khai thực thi.

Triển khai thực hiện
Chương trình khuyến mại

Xúc tiến kinh doanh "sales promotion", cũng như quảng cáo, hoạt động tại điểm bán hàng, truyền thông điện tử và quan hệ công đồng, xúc tiến kinh doanh cũng là một trong những công cụ truyền thông marketing được sử dụng rất phổ biến nhằm hỗ trợ việc thực hiện các mục tiêu marketing và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Quảng cáo tiếp thị

Trong các loại hình truyền thông marketing như khuyến khích bán hàng (sales promotion), quan hệ công chúng (public relations), bán hàng cá nhân (personal selling), tiếp thị trực tiếp (direct marketing), tổ chức sự kiện (events), truyền thông tại điểm bán hàng (POS), truyền thông điện tử(e-communication) ... quảng cáo là một hình thức truyền thông marketing hữu hiệu nhất.

Truyền thông marketing

Nhằm có thể đạt được mục tiêu kinh doanh trên thị trường, có một sản phẩm tốt không thôi chưa đủ, doanh nghiệp cần phải xây dựng thương hiệu của minh thành một thương hiệu được khách hàng ưa chuộng, và đó chính là vai trò của truyền thông marketing.