Quản lý tài chính doanh nghiệp

Quản lý Tài chính là nhiệm vụ của riêng phòng TC-KT, hay là trách nhiệm của .... bà xã?

Tại buổi offline hôm qua CN 02/12/2018 tôi đã có một buổi chia sẻ với cộng đồng Group Quản Lý Doanh Nghiệp về đề tài quản lý tài chính trong doanh nghiệp.

Add a comment
Quản lý ngân sách

Quản lý ngân sách đầu tư - Capex Management

Nếu không có một qui trình và chính sách quản lý hiệu quả, sẽ dễ dấn đến sự ra đời của những "dự án đẻ non", tức là chưa được tính toán thấu đáo, mang tính cảm hứng nhất thời hay xuất phát từ tình cảm, lợi ích của một cá nhân hay nhóm người trong tổ chức, doanh nghiệp.

Add a comment
Tối ưu hóa tài chính

Có nên trao "bí mật tài chính doanh nghiệp" cho CFO thuê ngoài?

Thực tế là nhiều trường hợp khả năng gia tăng doanh thu, lợi nhuận từ thị trường là rất khó, nên kiếm thêm 1% lợi nhuận từ tài chính thì dễ hơn kiếm thêm 1% lợi nhuận từ bán sản phẩm.

Add a comment
Tài chính doanh nghiệp

Tài chính

Tài chính không chỉ là làm sổ sách kế toán, mà cung cấp thông tin và dữ liệu giúp lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra những quyết định mang tính chiến lược để tạo ra lợi nhuận cao.

Add a comment