Phát triển cá nhân hay phát triển tổ chức?

Có nhiều doanh nghiệp muốn phát triển tổ chức (organization effectiveness), nhưng lại tổ chức huấn luyện toàn những nội dung phát triển cá nhân (personal effectiveness)!

Add a comment

Khai thác sức mạnh của văn hoá trong quản lý doanh nghiệp.

Theo nắm bắt của tôi, đa số các anh chị giữ vai trò quản lý còn nghi ngờ, không tin hoặc xem nhẹ về vai trò và sức mạnh của văn hoá tổ chức.

Add a comment
Agile management

6 Lý Do Tại Sao Cần Luân Chuyển Nhân Sự.

Nhân đầu năm, là mùa các doanh nghiệp thường tập trung vào công tác HR tôi xin chia sẻ một số quan điểm của mình về vấn đề luân chuyển nhân sự.

Add a comment
Hội thảo quản lý nhân sự

Tại sao cần quản lý năng lực nhân viên?

Nhiều công ty vẫn theo quan điểm quản lý nhân sự cũ: săn tìm người biết việc để tuyển vào rồi khai thác năng lực sẵn có của họ cho đến khi thấy không còn phát huy gì nữa thì tìm cách sa thải hoặc "bỏ quên" họ.

Add a comment
Khởi động

Làm gì để có được một khởi động tốt từ đầu năm?

Với người tham gia một cuộc đua, cho dù là chạy bộ, bơi cá nhân, hay đua xe... thì có được một xuất phát tốt là coi như đã cầm chắc 50% thắng lợi. Tôi cho rằng với doanh nghiệp cũng vậy, thắng lợi ngay trong quí đầu là tiền đề để đảm bảo một năm thắng lợi.

Add a comment