Thông tin là tài sản

Quản lý ứng cụng CNTT, họ đã làm thế nào?

CNTT ngày nay được ứng dụng trong doanh nghiệp không thiếu một ngóc ngách nào. Từ chức năng quản lý cho tới chức năng bán hàng, từ phần cứng cho đến phần mềm, từ hệ thống cho đến các ứng dụng, từ máy tính cá nhân cho đến thiết bị cầm tay...

Add a comment
Ứng dụng công nghệ thông tin

Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động tư vấn, chúng tôi đã nhiều lần phản đối, đề nghị ngưng triển khai ứng dụng CNTT (ERP là một ví dụ) đối với một số khách hàng mà chúng tôi thấy họ chưa sẵn sàng, chưa thật sự cần thiết.

Add a comment