thương hiệu thế giới

Thương hiệu là cái tên hay dấu hiệu giúp nhận biết một sản phẩm. Một thương hiệu thành công đánh dấu một sản phẩm là có lợi thế cạnh tranh bền vững. IBM, BMW, Coca Cola và Shell là những ví dụ điển hình về thương hiệu doanh nghiệp, Coca-cola, Dulux Paint và Foster Larger là những ví dụ điển hình về thương hiệu sản phẩm.

môi trường doanh nghiệp

Các nhà quản lý thường tìm cách học hỏi các quan điểm, phương thức, công cụ quản lý mới để áp dụng vào doanh nghiệp mình với mong muốn là sẽ có thể cải thiện hiệu quả quản lý doanh nghiệp mình. Nhưng việc chỉ mới vừa tham khảo sơ qua báo chí mà đã nhanh chóng áp dụng vào doanh nghiệp của mình thì không hẳn đã là tốt.

Định vị
Quan hệ công chúng

Đỗ Hòa - Quan hệ cộng đồng là gì? Theo Fraser P. Seitel, một chuyên gia về PR người Mỹ, thì quan hệ cộng đồng là một qui trình nhằm tạo ảnh hưởng đến suy nghĩ, nhận thức của cộng đồng, thông qua những phẩm chất tích cực được trình bày theo một phong cách thích hợp, dựa trên quá trình truyền thông cùng thoả mãn hai chiều.

thăng tiến nghề nghiệp