thăng tiến nghề nghiệp

Chọn sếp mà đầu quân.

Chia sẻ một số nghiên cứu về tính cách của người lãnh đạo thành công, vài trò và tác động của cấp trên đối với khả năng thăng tiến nghề nghiệp của nhân viên.

quản lý nhân sự

Quản Lý Con Người, 3 Bài Học Từ Kinh Nghiệm Thực Tiễn

Chia sẻ một số bài học về quản lý nhân sự, rút ra được từ những trãi nghiệm thực tế trong môi trường các doanh nghiệp Việt Nam.

Quản lý nhân sự

Hệ thống quản lý nhân sự cụ thể là gồm những gì?

Quản lý con người thì chỉ cần chọn đúng người, giao đúng việc, nói rõ mục tiêu, hướng dẫn phương pháp và sẵn sàng hỗ trợ khi cần, và cuối cùng là ghi nhận thành tích một cách xứng đáng.

Quản lý cấp trung

Quản Trị Nhân Sự - Best practice 101

Do nhiều doanh nghiệp tỏ ra lúng túng khi cân nhắc giữa năng lực chuyên môn và năng lực quản lý (lãnh đạo) trong việc bổ nhiệm nhân sự. Tinh Hoa Quản Trị xin chia sẻ một best practice đơn giản mà mọi người có thể tham khảo.

Thế nào là một team mạnh?

Một đội ngũ mạnh phải là một đội ngũ đoàn kết, mọi người sãn sàng góp ý và lắng nghe lẫn nhau một cách thẳng thắn và xây dựng, nhưng không "đoàn kết" đến độ bao che, dung túng, thỏa hiệp với những cái sai trái trong đội ngũ mình.