Định vị

Định vị

Trong nhiều năm gần đây, thuật ngữ "định vị" đã trở thành ngôn ngữ kinh doanh đầu môi của giới quảng cáo, bán hàng và marketing. Không chỉ ở Mỹ mà khắp nơi, thầy giáo, chính trị gia và các biên tập viên cũng đang sử dụng thuật ngữ nầy.

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

Đỗ Hòa - Quan hệ cộng đồng là gì? Theo Fraser P. Seitel, một chuyên gia về PR người Mỹ, thì quan hệ cộng đồng là một qui trình nhằm tạo ảnh hưởng đến suy nghĩ, nhận thức của cộng đồng, thông qua những phẩm chất tích cực được trình bày theo một phong cách thích hợp, dựa trên quá trình truyền thông cùng thoả mãn hai chiều.

thăng tiến nghề nghiệp

Chọn sếp mà đầu quân.

Chia sẻ một số nghiên cứu về tính cách của người lãnh đạo thành công, vài trò và tác động của cấp trên đối với khả năng thăng tiến nghề nghiệp của nhân viên.

quản lý nhân sự

Quản Lý Con Người, 3 Bài Học Từ Kinh Nghiệm Thực Tiễn

Chia sẻ một số bài học về quản lý nhân sự, rút ra được từ những trãi nghiệm thực tế trong môi trường các doanh nghiệp Việt Nam.

Quản lý nhân sự

Hệ thống quản lý nhân sự cụ thể là gồm những gì?

Quản lý con người thì chỉ cần chọn đúng người, giao đúng việc, nói rõ mục tiêu, hướng dẫn phương pháp và sẵn sàng hỗ trợ khi cần, và cuối cùng là ghi nhận thành tích một cách xứng đáng.