Chức năng mua và hợp đồng

Hợp đồng và Mua

Có thể nói đây là phòng nắm lượng tiền lớn nhất của công ty, bởi với hầu hết các công ty lớn, tất cả các hợp đồng mua bán trong công ty đều phải qua cửa này.

Chức năng pháp lý doanh nghiệp

Pháp Lý

Pháp lý là một chức năng không thể thiếu trong các doanh nghiệp lớn, nơi các giao dịch thường có giá trị rất cao và chỉ cần sơ hở về mặt pháp lý đối với một giao dịch thì toàn bộ lợi nhuận hoạt động trong năm sẽ biến mất.

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính

Tài chính không chỉ là làm sổ sách kế toán, mà cung cấp thông tin và dữ liệu giúp lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra những quyết định mang tính chiến lược để tạo ra lợi nhuận cao.

Thông tin là tài sản

Quản lý ứng cụng CNTT, họ đã làm thế nào?

CNTT ngày nay được ứng dụng trong doanh nghiệp không thiếu một ngóc ngách nào. Từ chức năng quản lý cho tới chức năng bán hàng, từ phần cứng cho đến phần mềm, từ hệ thống cho đến các ứng dụng, từ máy tính cá nhân cho đến thiết bị cầm tay...

Ứng dụng công nghệ thông tin

Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động tư vấn, chúng tôi đã nhiều lần phản đối, đề nghị ngưng triển khai ứng dụng CNTT (ERP là một ví dụ) đối với một số khách hàng mà chúng tôi thấy họ chưa sẵn sàng, chưa thật sự cần thiết.