Tối ưu hóa tài chính

Có nên trao "bí mật tài chính doanh nghiệp" cho CFO thuê ngoài?

Thực tế là nhiều trường hợp khả năng gia tăng doanh thu, lợi nhuận từ thị trường là rất khó, nên kiếm thêm 1% lợi nhuận từ tài chính thì dễ hơn kiếm thêm 1% lợi nhuận từ bán sản phẩm.

Hội thảo quản lý nhân sự

Tại sao cần quản lý năng lực nhân viên?

Nhiều công ty vẫn theo quan điểm quản lý nhân sự cũ: săn tìm người biết việc để tuyển vào rồi khai thác năng lực sẵn có của họ cho đến khi thấy không còn phát huy gì nữa thì tìm cách sa thải hoặc "bỏ quên" họ.

Chức năng mua và hợp đồng

Hợp đồng và Mua

Có thể nói đây là phòng nắm lượng tiền lớn nhất của công ty, bởi với hầu hết các công ty lớn, tất cả các hợp đồng mua bán trong công ty đều phải qua cửa này.

Chức năng pháp lý doanh nghiệp

Pháp Lý

Pháp lý là một chức năng không thể thiếu trong các doanh nghiệp lớn, nơi các giao dịch thường có giá trị rất cao và chỉ cần sơ hở về mặt pháp lý đối với một giao dịch thì toàn bộ lợi nhuận hoạt động trong năm sẽ biến mất.

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính

Tài chính không chỉ là làm sổ sách kế toán, mà cung cấp thông tin và dữ liệu giúp lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra những quyết định mang tính chiến lược để tạo ra lợi nhuận cao.