• 171B Trần Huy Liệu, P8, Phú Nhuận, TP.HCM
  • (+84) 913 801 911

Trang bị năng lực sẵn sàng cho quá trình chuyển hóa doanh nghiệp

Nội dung huấn luyện của chúng tôi hướng đến trang bị những kiến thức quản lý và lãnh đạo hiện đại giúp người lãnh đạo có thể chuyển hóa, nâng tầm doanh nghiệp.

Nội Dung.

Chúng Tôi Trang Bị Những Kiến Thức Quản Lý Khoa Học và Nền Tảng