Hội Đồng Quản Trị

Chính sách và công cụ quản lý ở tầng hội đồng quản trị doanh nghiệp.
Học làm ông chủ
BOD

Do không biết cách quản lý các CEO chuyên nghiệp nên nhiều ông chủ tuyển CEO về rồi lại can thiệp vào việc điều hành, chỉ đạo công việc như khi còn tự làm CEO, điều này khiến cho chủ doanh nghiệp và CEO khó hợp tác với nhau do xung đột về quan điểm và phương pháp quản lý.