Trang bị năng lực sẵn sàng cho quá trình chuyển hóa doanh nghiệp

Nội dung huấn luyện của chúng tôi hướng đến trang bị những kiến thức quản lý và lãnh đạo hiện đại giúp người lãnh đạo có thể chuyển hóa, nâng tầm doanh nghiệp.

Huấn Luyện Offline

Các chương trình huấn luyện trực tiếp (học tập trung)

Chương trình Bắt đầu Địa điểm Số chỗ ngồi Đăng ký
MK06 - CHALLENGES OF PRICING 28-03-2021 8:00 am Rex Hotel, 141 Nguyễn Huệ, Q1, TPHCM 25

Chúng tôi không còn nhận đăng ký cho chương trình nầy nữa.

Cùng Chủ Đề

 • Bài học về Xây dựng kịch bản thị trường

  Xây dựng kịch bản
  Chi tiết...  
 • Bài học Quản lý Chuyên nghiệp - Chiến lược Cấp Tập đoàn

  Chiến lược cấp tập đoàn
  Chi tiết...  
 • Bài học Quản Lý Chuyên Nghiệp: lộ trình tăng trưởng doanh nghiệp

  Lộ trình tăng trưởng
  Chi tiết...