Bản tin 03_Group Quản Lý Doanh Nghiệp FEATURED

By 670 Downloads

Bản tin 03_Group Quản Lý Doanh Nghiệp

Bulletin số 3 về nội dung thảo luận của Group Quản Lý Doanh Nghiệp.

Bulletin số 3 về nội dung thảo luận của Group Quản Lý Doanh Nghiệp.

Tên tài liệu: Bản tin 03_Group QLDN.pdf
Kích thước: 7.16 MB
Loại tài liệu: application/pdf
Lượt xem: 10802 Lượt xem
Tải về: 670 times
Ngày tạo: 02-18-2016
Ngày cập nhật: 02-18-2016

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: Unit 502, 32-34 Ngô Đức Kế, BN, Q1, TP. HCM

Tel: (84) 08 38212402

Mobile: (84) 913801911

Email: contact@tinhhoaquantri.com

Follow Đỗ Hòa