Leadership

Nếu không có kỹ năng lãnh đạo thì sẽ khó cho các các nhà quản lý khi triển khai những cải tổ, những thay đổi trong công ty hay trong phòng ban của mình, và đó là lí do vì sao mà Chương Trình Huấn Luyện CEO Chuyên Nghiệp chúng tôi dạy kỹ năng lãnh đạo trước.