Học các lớp kỹ năng qua mạng internet như thế nào?

Học quản lý chuyên nghiệp

Phương thức học online, điều kiện học những khóa kỹ năng quản lý do Tinh Hoa Quản Trị tổ chức qua mạng internet (học online) một cách hiệu quả.

GHI DANH

Các lớp học online của TINH HOA QUẢN TRỊ

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 95 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM

Tel: (84) 08 38212402

Mobile: (84) 913801911

Email: contact@tinhhoaquantri.com

Follow Đỗ Hòa