môi trường doanh nghiệp

Các nhà quản lý thường tìm cách học hỏi các quan điểm, phương thức, công cụ quản lý mới để áp dụng vào doanh nghiệp mình với mong muốn là sẽ có thể cải thiện hiệu quả quản lý doanh nghiệp mình. Nhưng việc chỉ mới vừa tham khảo sơ qua báo chí mà đã nhanh chóng áp dụng vào doanh nghiệp của mình thì không hẳn đã là tốt.

VNHR Summit 2015

Với bản thân tôi thì việc tham gia với VNHR Summit 2015 lần này không chỉ là để chia sẻ kiến thức của mình từ góc nhìn của nhà quản lý đối với công việc của các bạn HR, mà còn là cơ hội nắm bắt những xu hướng, thực trạng đang diễn ra về chức năng HR trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Việt.

quản lý nhân sự
Quản lý nhân sự