Vẫn biết rằng trong cuộc sống ngày nay, ngày càng nhiều người tin vào số phận, tin vào sự sắp đặt sẵn từ thần thánh, từ một thế lực vô hình, siêu nhiên nào đó. Nhưng tôi thì tôi vẫn luôn tin rằng cuộc sống của mỗi người trong chúng ta, tương lai của mỗi chúng ta là sự lựa chọn của chính bản thân mình, chứ không ai khác.

Ngày Gia đình

Trong khi văn hóa doanh nghiệp Phương Tây coi trọng sự riêng tư, tôn trọng thời gian và sinh hoạt riêng tư của nhân viên, thì nhiều công ty VN mà tôi biết thường tranh thủ khai thác thời gian riêng tư của nhân viên cho mục đích công việc, nhất là vào dịp Noel-Tết Tây.

Thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích của bảng phân tích này là để chia sẻ góc nhìn của người viết, một người quan tâm và chuyên nghiên cứu về chiến lược như là nghề nghiệp, đối với thực trạng và định hướng phát chiến lược phát triển của thành phố.