Ông Đỗ Hòa, chuyên gia tư vấn phát triển năng lực lãnh đạo (leadership development) của IME Vietnam đưa ra một số đánh giá đối với bầu Đức, dưới góc độ lãnh đạo doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí lãnh đạo của IME Vietnam.

(Đỗ Hòa) Những tiến bộ trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp mà thế giới có được ngày nay chủ yếu là nhờ sự thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém, sai lầm, từ đó rút ra những bài học, tìm ra những cách làm mới nhằm giúp tránh lặp lại những sai lầm, khắc phục những yếu kém đã phạm phải.

Đỗ Hòa - 10/02/2009. Tháng 2 năm 2007, theo đề nghị của một người bạn làm công tác tư vấn trong ngành tiếp thị và thương hiệu tôi viết bài Marketing Việt Nam – Tầm nhìn 2007 với nội dung phân tích thị trường với các yếu tố thị trường vĩ mô, dự báo thị trường trong nước và đưa ra một số đề xuất cho các doanh nghiệp Việt Nam.