Buổi thảo luận nhóm sẽ tập trung phân tích những tác động và dự báo sự thay đổi của thị trường của các ngành kinh doanh tại VN.

Trong thời gian vừa qua do tình hình kinh tế không thuận lợi, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn và đối diện với nguy cơ bị thâu tóm hoặc phá sản. Nhằm góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua được những thách thức, khó khăn trước mắt, Công Ty Tư Vấn IME Vietnam tổ chức hội thảo bàn giải pháp tối ưu hóa hoạt động doanh nghiệp.

Hôm 31 tháng 01 năm 2013, IME Việt Nam đã ký hợp đồng tư vấn đầu tiên trong năm 2013 với khách hàng DNP. DNP đã và đang là khách hàng tư vấn của IME Vietnam từ gần 2 năm qua. Hợp đồng nầy là gói dịch vụ thứ 4 mà DNP làm việc với IME Vietnam, và là hợp đồng tư vấn về nội dung Phát triển Năng lực Lãnh đạo (Leadership Development).

Nhằm góp phần hỗ trợ sinh viên các trường đại học trong việc tiếp cận thông tin kinh tế, hôm 8 tháng 11 năm 2012, IME Vietnam đã thông qua Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn gởi tặng tiếp 43 cuốn Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn đến một số thư viện trường đại học.