Dong Nai Port bổ sung gói tư vấn xây dựng hệ thống quản trị tài chính.

qui tắc ứng xử trong quản lý doanh nghiệp

(Đỗ Hòa* - TBKTSG) - Những vụ lừa đảo, những phi vụ mờ ám của nhân viên khiến doanh nghiệp cũng chịu vạ lây. Điều này có thể được ngăn chặn khi doanh nghiệp xây dựng một bộ qui tắc ứng xử nội bộ để ngăn ngừa tiêu cực và sàng lọc đội ngũ nhân sự.

Ngày 12 tháng 09 năm 2011, Công ty dịch vụ nguồn nhân lực TALENTNET đã ký hợp đồng mua bản quyền sử dụng tài liệu Tiêu Chuẩn Năng Lực Marketing của Marketing Chiến Lược. Hợp đồng đã được ký kết bởi Talentnet Corporation và IME Vietnam và tài liệu dày 27 trang nầy cũng đã được chuyển giao cho TALENTNET.

Ngày 1 tháng 5 năm 2011, IME Vietnam đã gởi cho BTK Dự án Tiếp thị Nông Sản Việt, CLB Xây dựng Thương hiệu Nông sản Việt" (Vietnammarcom là đại diện) đề án "Chợ Nông Sản Việt".

"Chợ Nông Sản Việt" là một đề án được IME Vietnam đề xuất và tài trợ hướng đến các mục tiêu sau:

Tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam (Vinataba) chọn IME Vietnam làm đối tác tư vấn hoạch định chiến lược trung hạn.

Sau 5 tháng tiếp xúc, thăm dò và nghiên cứu, cân nhắc phương án của các đối tác khác nhau, ngày 08/04/2011 vừa qua, Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam (Vinataba) đã công bố quyết định chọn IME Vietnam làm đối tác tư vấn hoạch định chiến lược trung hạn cho Tổng Công Ty.