Phản hồi Lãnh đạo 360

Phản Hồi 360 Độ (360 Degree Feedback) là một công cụ thăm dò ý kiến, phản hồi ẩn danh nhằm ghi nhận và phân tích cảm nhận hiện tại của những người cùng làm việc đối với một cá nhân.

Những người đưa ra ý kiến phản hồi là những người do người muốn nhận được phản hồi góp ý yêu cầu (những người mà bạn muốn nghe góp ý từ họ) bao gồm: cấp trên, nhân viên trực tiếp; đồng nghiệp, khách hàng, những người khác… .

Mục tiêu của Phản Hồi 360 Độ là giúp một cá nhân hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của mình, hiểu những cảm nhận của người khác về mình và vai trò của mình.

Phản Hồi 360 Độ là một hệ thống bảng câu hỏi gồm khoảng 40 câu hỏi, được thiết kế theo các tiêu chí đánh giá năng lực của một người lãnh đạo (trưởng/phó phòng, đơn vị, giám đốc/phó giám đốc khối, tổng giám đốc, phó giám đốc). Người được yêu cầu cho ý kiến phản hồi sẽ đánh giá theo quan điểm, cảm nhận của cá nhân mình về kỹ năng, hành vi, tính cách, hiệu quả công việc của người muốn nhận phản hồi bằng cách nhắp chuột vào thang điểm được qui định sẵn.

Bên cạnh những câu hỏi với thang điểm định sẵn, người cho ý kiến phản hồi cũng có thể cho thêm ý kiến bổ sung từ những câu hỏi mở ở cuối mỗi bộ kỹ năng.

Mục đích sử dụng Phản hồi năng lực lãnh đạo 360 độ:

Phản hồi năng lực lãnh đạo 360 độ cũng là một công cụ, một bước không thể thiếu trong qui trình phát triển và cải thiện năng lực lãnh đạo đối với các vị trí chủ chốt trong công ty, những nhân sự được xác định là có triển vọng phát triển thành lãnh đạo cao cấp của công ty, đang cần được thử thách và uốn nắng để trở thành lãnh đạo trong tương lai.

Đối với nhiều tập đoàn đa quốc gia, cán bộ từ trung cấp trở lên được yêu cầu bắt buộc phải thực hiện thăm dò Phản Hồi 360 Độ mỗi năm ít nhất một lần.

Bảng báo cáo Phản Hồi 360 Độ là tấm gương phản ánh tính cách, năng lực thể hiện của một cá nhân trong con mắt đồng nghiệp, chỉ ra những mặt mạnh cần được phát huy và những mặt yếu cần phải được chấn chỉnh. Bảng báo cáo kết quả là một cơ sở tốt để xây dựng kế hoạch hành động cải thiện năng lực lãnh đạo của những người đang là lãnh đạo ở các cấp trong doanh nghiệp

Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để biết rõ hơn về dịch vụ Phản hồi lãnh đạo 360 độ nầy và các dịch vụ tư vấn quản lý khác của chúng tôi.

IME Vietnam