About Us

Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam) là một Công ty chuyên về tư vấn quản lý doanh nghiệp. Chúng tôi có bề dày hoạt động trên 10 năm. Trụ sở chính của công ty được đặt tại TP. HCM.
Our Services.

Tinh Hoa Quản Trị giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả và phát triển bền vững.

Bằng những giải pháp mang tính sáng tạo cao, phù hợp với đặc thù kinh doanh và điều kiện, năng lực của doanh nghiệp, chúng tôi giúp doanh nghiệp quản lý hữu hiệu, cạnh tranh hiệu quả và nhờ vậy mà có thể phát triển biền vững.

Giải pháp sáng tạo

Giải pháp sáng tạo

Chúng tôi đưa ra giải pháp dựa trên đặc thù hoạt động và năng lực của doanh nghiệp. Các giải pháp của chúng tôi luôn mang tính sáng tạo cao.

Phát triển bền vững

Phát triển bền vững

Những giải pháp quản lý khoa học của chúng tôi giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

Cạnh tranh hiệu quả

Cạnh tranh hiệu quả

Nhờ những giải pháp được cân nhắc kỹ càng dựa trên kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm của chúng tôi mà doanh nghiệp có thể cạnh tranh hiệu quả.

Hỗ trợ tận tình

Hỗ trợ tận tình

Chúng tôi cam kết đồng hành với doanh nghiệp cho đến khi triển khai xong giải pháp và mang lại hiệu quả.

Our Team.

Meet Our Professionals.

Đỗ Hòa

Đỗ Hòa

Founder & CEO
Hồ Trọng Lai

Hồ Trọng Lai

Consultant Associate
Cao Lương Tài

Cao Lương Tài

Consultant Associate
Hoàng Xuân Nam

Hoàng Xuân Nam

Consultant Associate
Vương Thanh Long

Vương Thanh Long

Consultant Associate
Michael Minh Do

Michael Minh Do

Consultant Associate
Trương Bắc Sơn

Trương Bắc Sơn

Consultant Associate
Mai Xuân Đạt

Mai Xuân Đạt

Consultant Associate
Nguyễn Hữu Tâm

Nguyễn Hữu Tâm

Consultant Associate
Thái Vĩnh Phúc

Thái Vĩnh Phúc

Consultant Associate
Đỗ Xuân Tùng

Đỗ Xuân Tùng

Consultant Associate
Nguyễn Chí Vinh

Nguyễn Chí Vinh

Consultant Associate