Phân khúc thị trường
Mục tiêu marketing
Đầu tư xây dựng thương hiệu
Chiêu bán hàng

Ngày tháng này, quân kinh doanh (sales và marketing) hẳn là đang phải vắt giò lên cổ mà chạy chỉ tiêu. Ai cũng muốn team mình đạt chỉ tiêu để anh em cùng vui vẻ cuối năm, vừa tự hào về thành tích vừa lại được thưởng cao, Tết lễ nhờ thế mà vui vẻ hơn.

Dịch vụ khách hàng