Chu Kỳ Thị Trường

Bài 6 thuộc Module 9: Market Life Cycle.

Nội dung bài học lớp CEO Chuyên Nghiệp hôm nay tôi giải thích mục đích, ứng dụng và tầm quan trọng của việc phân tích, cũng như là kỹ năng phân định giai đoạn của thị trường (market life cycle).

Am hiểu thị trường

Bài 2 module 9 Am hiểu Thị trường.

Bài 2 thuộc Module 9 của lớp online CEO Chuyên Nghiệp hôm nay tôi trình bày về nội dung Am hiểu Thị trường.

Phân khúc thị trường

Qui trình phân khúc thị trường

Có thể nói phân khúc thị trường là khâu quan trọng nhất tronq quá trình hoạch định marketin, bởi từ kết quả của việc phân khúc thị trường mà doanh nghiệp chọn thị trường nào sẽ cạnh tranh và thị trường nào sẽ không.

Mục tiêu marketing

Mục tiêu marketing

Để có thể đánh giá được hiệu quả của hoạt động marketing thì trước hết, việc cần phải làm là xác định mục tiêu marketing trước khi duyệt chi ngân sách marketing.

Chiêu bán hàng

Các chiêu "chạy chỉ tiêu bán hàng" cuối năm.

Ngày tháng này, quân kinh doanh (salesmarketing) hẳn là đang phải vắt giò lên cổ mà chạy chỉ tiêu. Ai cũng muốn team mình đạt chỉ tiêu để anh em cùng vui vẻ cuối năm, vừa tự hào về thành tích vừa lại được thưởng cao, Tết lễ nhờ thế mà vui vẻ hơn.