Phân khúc thị trường

Qui trình phân khúc thị trường

Có thể nói phân khúc thị trường là khâu quan trọng nhất tronq quá trình hoạch định marketin, bởi từ kết quả của việc phân khúc thị trường mà doanh nghiệp chọn thị trường nào sẽ cạnh tranh và thị trường nào sẽ không.

Mục tiêu marketing

Mục tiêu marketing

Để có thể đánh giá được hiệu quả của hoạt động marketing thì trước hết, việc cần phải làm là xác định mục tiêu marketing trước khi duyệt chi ngân sách marketing.

Chiêu bán hàng

Các chiêu "chạy chỉ tiêu bán hàng" cuối năm.

Ngày tháng này, quân kinh doanh (sales và marketing) hẳn là đang phải vắt giò lên cổ mà chạy chỉ tiêu. Ai cũng muốn team mình đạt chỉ tiêu để anh em cùng vui vẻ cuối năm, vừa tự hào về thành tích vừa lại được thưởng cao, Tết lễ nhờ thế mà vui vẻ hơn.

Dịch vụ khách hàng

Dịch Vụ Khách Hàng (CSC)

Chức năng, vai trò của Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng (DVKH - CSC) trong cấu trúc tổ chức doanh nghiệp.

Hoạch định chiến lược

Cạnh tranh hay không cạnh tranh?

Để có thể nổi bật lên trong con mắt của khách hàng mục tiêu, thì doanh nghiệp phải có một vài ưu điểm vượt trội (gọi là lợi thế cạnh tranh so sánh) so với các doanh nghiệp khác cùng nhắm đến một thị trường.