Bán hàng

Có tin tưởng và tự hào về sản phẩm của mình thì mới bán được hàng.

Kỹ năng bán hàng là quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là người bán phải tin yêu, phải tự hào và phải thực sự sử dụng sản phẩm của mình.

Chiến lược marketing

Chiến lược marketing

Mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt được trên thị trường như là khối lượng sản phẩm, thị phần được gọi là mục tiêu Marketing. Con đường mà doanh nghiệp dự định đi để đến được mục tiêu thì gọi là chiến lược Marketing.

Đề xuất giá trị

Đề xuất giá trị

Doanh nghiệp muốn chinh phục được khách hàng phải nhờ đến một đề xuất giá trị hấp dẫn (customer value proposition - CVP). Chúng tôi gọi đề xuất giá trị khách hàng là nền tảng của chiến lược marketing.

22 nguyên tắc marketing

22 nguyên tắc marketing

Jack Trout và Al Ries đã đúc kết kinh nghiệm và kiến thức marketing của hai ông thành 22 nguyên tắc của marketing. 22 nguyên tắc này đã được cộng đồng marketing thừa nhận và áp dụng rộng rãi trên thế giới.

Chu kỳ thị trường của sản phẩm

Chu kỳ thị trường của sản phẩm

Hiểu chu kỳ thị trường của sản phẩm là chìa khóa để có một chiến lược marketing thành công, và cũng là điều kiện để có thể tối ưu hóa giá trị của một sản phẩm.