Quản trị bán hàng

Quản trị Bán hàng

Nghề bán hàng được cho là một trong những nghề xưa nhất trên thế gian, được gọi bằng nhiều chức danh khác nhau như: nhân viên bán hàng, kỹ sư bán hàng, đại diện bán hàng, nhân viên phát triển kinh doanh, nhân viên tư vấn sản phẩm, đại lý .v.v.

Triển khai thực hiện

Triển khai thực hiện kế hoạch marketing

Người ta nói có đến hơn 60% kế hoạch marketing thất bại là do khâu thực thi kém, vì vậy chúng tôi cho rằng các doanh nghiệp cần xem việc triển khai thực hiện không kém quan trọng hơn phần hoạch định.

Đo lường kết quả

Theo dõi và đo lường kết quả thực thi marketing

Rất nhiều chiến lược marketing rất xuất sắc ở khâu hoạch định và xây dựng kế hoạch nhưng thất bại ở khâu triển khai thực hiện. Vậy yếu tố quan trọng để đảm bảo việc thực thi thành công đó là công việc theo dõi và điều chỉnh trong suốt quá trình triển khai thực thi.

Chiến lược marketing

Chiến lược marketing cấp điều hành

Chiến lược marketing cấp cao được xem như là bản kế hoạch của đơn vị tham mưu, là bản kế hoạch mang tính chiến lược, được cụ thể hoá từ mục tiêu kinh doanh của chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

McDonald's và chương trình Imlovinit - Drive-thru

Mấy ngày qua cộng đồng mạng và truyền thông đưa tin, bình luận khá nhiều về chiến dịch marketing "Imlovinit Drive-thru" của thương hiệu thức ăn nhanh. Mục tiêu của chuỗi cửa hàng fast food McDonald là gì?