Quảng cáo tiếp thị

Quảng cáo

Trong các loại hình truyền thông marketing như khuyến khích bán hàng (sales promotion), quan hệ công chúng (public relations), bán hàng cá nhân (personal selling), tiếp thị trực tiếp (direct marketing), tổ chức sự kiện (events), truyền thông tại điểm bán hàng (POS), truyền thông điện tử(e-communication) ... quảng cáo là một hình thức truyền thông marketing hữu hiệu nhất.

Chương trình khuyến mại

Xúc tiến bán hàng

Xúc tiến kinh doanh "sales promotion", cũng như quảng cáo, hoạt động tại điểm bán hàng, truyền thông điện tử và quan hệ công đồng, xúc tiến kinh doanh cũng là một trong những công cụ truyền thông marketing được sử dụng rất phổ biến nhằm hỗ trợ việc thực hiện các mục tiêu marketing và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Quản trị bán hàng

Quản trị Bán hàng

Nghề bán hàng được cho là một trong những nghề xưa nhất trên thế gian, được gọi bằng nhiều chức danh khác nhau như: nhân viên bán hàng, kỹ sư bán hàng, đại diện bán hàng, nhân viên phát triển kinh doanh, nhân viên tư vấn sản phẩm, đại lý .v.v.

Triển khai thực hiện

Triển khai thực hiện kế hoạch marketing

Người ta nói có đến hơn 60% kế hoạch marketing thất bại là do khâu thực thi kém, vì vậy chúng tôi cho rằng các doanh nghiệp cần xem việc triển khai thực hiện không kém quan trọng hơn phần hoạch định.

Đo lường kết quả

Theo dõi và đo lường kết quả thực thi marketing

Rất nhiều chiến lược marketing rất xuất sắc ở khâu hoạch định và xây dựng kế hoạch nhưng thất bại ở khâu triển khai thực hiện. Vậy yếu tố quan trọng để đảm bảo việc thực thi thành công đó là công việc theo dõi và điều chỉnh trong suốt quá trình triển khai thực thi.