Công cụ marketing

Bài số 8 Module 10: Chiến lược Marketing

Bài học lớp CEO Chuyên nghiệp hôm nay tôi chia sẻ về Qui trình Hoạch định Marketing. Theo tôi thì giá trị của bài này nằm ở chỗ nếu các anh chị làm CEO mà không có năng khiếu, "không hạp" với marketing, thì chỉ cần nghiên cứu kỹ bài này là các anh chị có đủ kiến thức để quản lý và kiểm soát hoạt động marketing.

Phân khúc thị trường

Bài 9-14: Ứng dụng Phân Khúc Thị Trường

Bài 9-14 của lớp CEO Chuyên Nghiệp trang bị tư duy phân khúc giúp người kinh doanh nhìn thị trường với nhiều phân khúc gắn liền với các nhu cầu, hành vi và giá trị. Qua đó nó cho phép chúng ta chọn lựa và xác định thị trường mục tiêu cho mình. Đồng thời cũng biết mình cần gì để có thể chinh phục nhóm khách mà mình đã chọn lựa.

Bài số 12 thuộc module 9: Phân khúc như thế nào?

Bài học của lớp CEO Chuyên Nghiệp hôm nay tiếp tục về nội dung phân khúc (phân đooạn) thị trường, một nội dung trong Module 9 Hoạch định Kinh doanh.

Bài học về hiểu khách hàng.

Bài 10 module 9: Hiểu khách hàng

Bài học của chương trình CEO Chuyên Nghiệp hôm qua (Module 9-10) tôi trình bày bài học về Hiểu Khách hàng (Understanding your customers).

Bài 9-7: Xu hướng Thị trường

Nội dung bài học của chương trình huấn luyện CEO Chuyên Nghiệp hôm nay trang bị kiến thức kèm theo một số công cụ giúp người học có thể xác định các xu hướng thị trường từ diễn biến lịch sử, kết hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh.