TINH HOA QUẢN TRỊ

Tiếp cận khoa học quản trị kinh doanh hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Dịch vụ khách hàng

Dịch Vụ Khách Hàng (CSC)

Chức năng, vai trò của Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng (DVKH - CSC) trong cấu trúc tổ chức doanh nghiệp.

GHI DANH

Các lớp học online của TINH HOA QUẢN TRỊ

Bài Khác Trong Mục

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 95 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM

Tel: (84) 08 38212402

Mobile: (84) 913801911

Email: contact@tinhhoaquantri.com

Follow Đỗ Hòa