Bài 6 thuộc Module 9: Market Life Cycle.

Nội dung bài học lớp CEO Chuyên Nghiệp hôm nay tôi giải thích mục đích, ứng dụng và tầm quan trọng của việc phân tích, cũng như là kỹ năng phân định giai đoạn của thị trường (market life cycle).

Bài về chu kỳ thị trường

Trong số vô vàn những lý do khiến cho các bạn khởi nghiệp thất bại, doanh nghiệp đa dạng hóa danh mục kinh doanh thất bại và các dự án thâm nhập thị trường mới thất bại, có rất nhiều lý có liên quan đến việc chúng ta đã không nhận định đúng về giai đoạn thị trường.

Dẫn đến chúng ta không lường trước được những khó khăn thách thức đang chờ đón mình. Bởi từng giai đoạn của thị trường thì đặc thù của thị trường là khác nhau do vậy thách thức là khác nhau. Đòi hỏi chúng ta phải có những năng lực khác nhau phù hợp với đặc thù của thị trường vào giai đoạn ấy.

Nhiều người mang những hiểu biết, kinh nghiệm đã thành công từ 5-10 năm trước áp dụng và thất bại cũng là vì thị trường lúc này đã sang giai đoạn khác, nên những best pratice của giai đoạn trước không còn phù hợp.

Một đặc trưng thất bại của startup, của người khai phá đại dương xanh, là thiếu hụt nguồn lực để kích hoạt thị trường tăng tốc phát triển. Trong khi các doanh nghiệp lớn trong quá trình mở rộng, nếu tham gia ở ở giai đoạn thị trường đã bão hòa mà không có thương hiệu cũng không có lợi thế về giá thì cũng rất dễ thất bại.

Rất tiếc là rất ít người nhận thức đúng về vấn đề này. Những đề án khởi nghiệp hay báo cáo đánh giá thị trường để mở rộng kinh doanh rất ít khi thấy co nội dung này.

Đỗ Hòa - Chương Trình Huấn Luyện CEO Chuyên Nghiệp

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS