• Unit K-03.29 Kingston Office Building, 146 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Phú Nhuận, TP.HCM
 • (+84) 3535 5065; (+84) 913 801 911

Tinh Hoa Quản Trị

Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam) là Công ty tư vấn quản lý doanh nghiệp, có bề dày hoạt động trên 10 năm.

sales & marketing

Từ quản lý sự vụ sang quản lý tổng thể - How? 02 Tháng 11 2017
Tại sao cần phải quan tâm về dịch cúm coronavirus? 01 Tháng 2 2020
Module 9 - Hoạch định kinh doanh 20 Tháng 4 2018
McDonald's và chương trình Imlovinit - Drive-thru 26 Tháng 3 2015
Tư Vấn Chức Năng Kế Toán Quản Trị 05 Tháng 2 2014
Xây Dựng Hệ Thống Trả Công 13 Tháng 1 2014
Lãnh đạo là nền tảng cho hiệu quả và phát triển. 19 Tháng 6 2020
Lại nói về Con Người và Chiến Lược. 23 Tháng 6 2020
Ma trận BCG 25 Tháng 10 2015
Tại sao hầu hết nỗ lực mở rộng kinh doanh bị thất bại? 13 Tháng 7 2020
Gồng mình chịu đựng hay hành động để thích nghi và tồn tại? 08 Tháng 8 2020
Chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp trở thành số 1 28 Tháng 8 2020
Amazon tối ưu hóa doanh thu từ dịch vụ giao hàng 14 Tháng 9 2020
Thay đổi hay chờ đến khi bị buộc phải thay đổi? 23 Tháng 9 2020
Muốn có thương hiệu mạnh, phải phát triển năng lực marketing. 07 Tháng 10 2020
Học gì để có thể phân tích doanh nghiệp, phân tích vĩ mô? 07 Tháng 10 2020
Yếu tố thay đổi cuộc chơi ngành vận tải hành khách. 21 Tháng 10 2020
Huấn Luyện Offline và Online 10 Tháng 7 2011
Có cần phân khúc lại để xác định lại thị trường mục tiêu? 23 Tháng 11 2020
Các chiêu "chạy chỉ tiêu bán hàng" cuối năm. 23 Tháng 11 2017

Bài Mới

 • Có cần phân khúc lại để xác định lại thị trường mục tiêu?

  ĐĂNG KÝ: Nhấn để đăng ký
  Chi tiết...  
 • Yếu tố thay đổi cuộc chơi ngành vận tải hành khách.

  Xe buýt điện VinFast
  ĐĂNG KÝ: Nhấn để đăng ký
  Chi tiết...  
 • Muốn có thương hiệu mạnh, phải phát triển năng lực marketing.

  Marketing dựa trên thị trường
  ĐĂNG KÝ: Nhấn để đăng ký
  Chi tiết...  

Đăng Ký Nhận Tin

Đăng ký nhận email cập nhật nội dung từ trang web này.