Marketing Excellence Survey

Marketing Xuất Sắc đòi hỏi không chỉ lời nói. Bạn cần phải đạt một trình độ chuyên sâu về kiến thức marketing và quan điểm marketing.

marketing-excellenceKhảo Sát Marketing Excellence Survey cho chúng ta một cách để biết mình đang ở đâu so với những người giỏi marketing khác trong cộng đồng Marketing Việt Nam. Điều nầy cho phép chúng ta tự biết cần phải làm gì để có thể tự cải thiện trình độ marketing của mình.

Marketing Xuất Sắc không thể có được chỉ từ nỗ lực của một cá nhân, mà đòi hỏi sự đóng góp của mọi người trong tổ chức. Do vậy, mọi người trong tổ chức ai cũng nên tham gia khảo sát kỹ năng.

Điều Kiện Sử Dụng.

- Mọi cá nhân đều có thể sử dụng công cụ trắc nghiệm marketing nầy để biết trình độ Marketing của mình mà không phải trả một khoản phí nào. Tất cả những gì bạn cần là đăng ký, xác nhận đăng ký và đăng nhập để sử dụng.

- Marketing Excellence Survey là công cụ tư vấn quản lý của IME Vietnam, các tổ chức nếu muốn sử dụng công cụ nầy, hoặc sử dụng kết quả từ công cụ nầy thì phải được phép bằng văn bản của Cty Tinh Hoa Quản Trị (www.tinhhoaquantri.com).

- Mọi sự sao chép, trích dẫn, hoặc sử dụng trái với các điều kiện trên là hành vi Vi Phạm Pháp Luật.

Điều Khoản Bảo Mật.

Tôi hiểu rằng đáp án của tôi chỉ có mình tôi biết. Tuy nhiên, nếu việc tham gia của tôi là do một tổ chức yêu cầu, thì người phụ trách tổ chức ấy cũng sẽ có được đáp án của tôi.

Người quản trị trang công cụ được sử dụng kết quả như là dữ liệu thô để hình thành số liệu thống kê phần trăm nhằm mục đích so sánh.

Chỉ 10 người có đáp án cao điểm nhất được vinh danh trên trang chủ. Bạn tự quyết định sẽ đăng ký với tên thật hoặc bí danh.

Lưu ý: Những email được dùng để đăng ký mà sau một thời gian không sử dụng, hoặc vì một lý do nào đó không kích hoạt được thì chúng tôi sẽ xóa. Như vậy, nếu bạn đăng ký mà không nhận được email kích hoạt, thì sau một thời gian có thể dùng lại email đó để đăng ký.

GHI DANH

Các lớp học online của TINH HOA QUẢN TRỊ

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 95 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM

Tel: (84) 08 38212402

Mobile: (84) 913801911

Email: contact@tinhhoaquantri.com

Follow Đỗ Hòa