Kho vận

Kho vận

Chức năng Kho vận (logistics) là một phần trong chuỗi cung cấp (supply chain) của doanh nghiệp. Tuy thường bị các nhà quản lý xem nhẹ, Logistics đóng một phần quan trọng trong giá thành của doanh nghiệp.

Trung tâm R&D

Nghiên cứu và Phát triển

Nghiên cứu và Phát triển là một chức năng mang tính sáng tạo, nó đóng vai trò sống còn đối với các doanh nghiệp sản xuất, chức năng này đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Quản lý chất lượng sản phẩm tại nhà máy - Đỗ Hòa

Quản Lý Chất Lượng

Quản lý chất lượng (quality management) là một đơn vị chức năng trong doanh nghiệp được tổ chức ra nhằm mục đích đảm bảo sự ổn định và nhất quán cho tổ chức, dịch vụ hay sản phẩm.

Đỗ Hòa tại Technical Center của Shell - France

Chức năng Kỹ thuật

Phòng Kỹ thuật được xem như là một đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật trong nội bộ công ty. Dịch vụ này thường bao gồm các chức năng như: tư vấn mua, hướng dẫn sử dụng, sửa chữa, bảo trì.

Cải tổ sản xuất

Thách thức của việc cải tổ sản xuất

Dưới đây là một case rất đặc trưng nói lên những thách thức của công việc quản trị sự thay đổi trong doanh nghiệp Việt Nam. Người viết đã vấp phải những trở lực từ chính trong nội bộ doanh nghiệp khi muốn thực hiện cải tổ đối với hoạt động sản xuất.

GHI DANH

Các lớp học online của TINH HOA QUẢN TRỊ

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 95 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM

Tel: (84) 08 38212402

Mobile: (84) 913801911

Email: contact@tinhhoaquantri.com

Follow Đỗ Hòa