Kho vận

Kho vận

Chức năng Kho vận (logistics) là một phần trong chuỗi cung cấp (supply chain) của doanh nghiệp. Tuy thường bị các nhà quản lý xem nhẹ, Logistics đóng một phần quan trọng trong giá thành của doanh nghiệp.

Add a comment

GHI DANH

Các lớp học online của TINH HOA QUẢN TRỊ

Bài Khác Trong Mục

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 76 Hoa Cúc, P. 7, Q.PN, TP. HCM

Tel: (84) 28 3636 9946

Mobile: (84) 913 801 911

Email: contact@tinhhoaquantri.com